Hem

Frågor och svar

Hur gör jag för att skicka pengar?

Svar: För att skicka pengar vänder du dig till en bank, ett ombud eller ett företag som arbetar med att föra över pengar.

Vilka länder finns med på Money from Sweden?

Svar: Det finns i dagsläget 42 länder med i prisjämförelsen på Money from Sweden. Då vi av kostnadsskäl inte kan samla in data för alla länder i världen har vi varit tvungna att prioritera.

Vad behöver jag göra för att skaffa ett bankkonto?

Svar: När du ska skaffa ett bankkonto måste banken kontrollera vem du är. Om du saknar giltig identitetshandling ska banken kontrollera din identitet genom andra tillförlitliga dokument och andra kontroller. Tala med banken så kan de ge dig råd.

Till frågor och svar

Mer information