Nëse diçka shkon gabim

Pyet me dëshirë ndërmarrjen, se çka vlen nëse diçka shkon gabim. Pyet, po ashtu, se çfarë dokumentesh dhe letrash që ty mund të duhen t´i kesh për të vërtetuar transferimin tënd. Është e rëndësishme të dish, se për cilët kuponë pagese ose për cilat marrëveshje, ke ti nevojë t´i kesh, për të vërtetuar se ti ke dërguar të holla.

Spara kvitto
E rëndësishme:   

  • Ruaj gjithmonë kuponët e pagesës dhe marrëveshjet, për transferimin tënd, derisa marrësi t´i ketë marrë të hollat e shumës së saktë.
  • Është, po ashtu, e rëndësishme që marrësi t’i ruaj kuponët e mundshëm të pagesës.  

Nëse ndodhë ndonjë problem, është e rëndësishme që të ekzistojnë të gjitha letrat, që ti të jesh në gjendje të kërkosh një korrigjim, do të thotë, të bësh reklamimin.