Ovo je Money from Sweden

Money from Sweden je web servis koji finansira država i koji uspoređuje naknade i kurseve za transfere u inostranstvo. U Švedskoj postoji mnogo banaka, kompanija, zastupnika i drugih finansijskih institucija koje vam omogućavaju da šaljete novac u inostranstvo. Naša misija je pronalaženje  najjeftinije  i najbrže usluge za vas. Web servis je besplatan, potpuno nezavisan od svih aktera na tržištu i njime upravlja Agencija za zaštitu potrošača. 

Pozadina

Naš cilj je promovirati otvorenost i poštenu konkurenciju na tržištu radi prijenosa novca u inostranstvo, što se naziva transferi ili doznake.

Takođe, želimo da obrate pažnju na važnu ulogu koju ljudi imaju u razvoju u mnogim dijelovima svijeta slanjem novca prijateljima i obitelji. 

 Usluga Money from Sweden Agencije za zaštitu potrošača ima za osnovu zadatak od Vlade, koja je, s druge strane, dobila zadatak od Ujedinjenih nacija, UN-a. Svjetska banka i UN su upozoravali da slanje novca u inostranstvo puno košta. Prema usluzi uspoređivanja cijena, oni žele da snize troškove tako da više novca dođe do primalaca.