Kështu vepro ti, për të dërguar të holla

Për të dërguar të holla, ti i drejtohesh një banke, një përfaqësuesi ose një ndërmarrje, që merret me transferimin e të hollave. Të gjitha ndërmarrjet nuk transferojnë të holla, në të gjitha shtetet. 

Bankombud

Ti mund ta paguash transferimin me para në dorë, me kartë ose përmes transferimit nga llogaria jote bankare. Të gjitha ndërmarrjet nuk i pranojnë të gjitha mënyrat e pagesës.

Tid eller pengar?

E rëndësishme!                                                                                                                                    

Para se t´i transferosh të hollat, do të ishte mirë të dish, se çka është më e rëndësishme për ty: 

  • çmimi: sa kushton transferimi i të hollave
  • koha: sa kohë merr të arrijnë të hollat në vendin e caktuar?