To je Money from Sweden

Money from Sweden je državno financirana webb-usluga koja uspoređuje pristojbe i devizne tečajeve kod prijenosa sredstava u inozemstvo. U Švedskoj postoji mnogo banaka, poduzeća, ovlaštenika i drugih financijskih institucija koji vam nude uslugu da šaljete novce u inozemstvo. Naš je zadatak da pronađemo uslugu koja je za vas najjeftinija i najbrža. Webb-usluga je besplatna, sasvim nezavisna od aktera na tržištu i s njom upravlja Konsumentverket (Nacionalna uprava za potrošačka pitanja). 

Pozadina

Naš je cilj da razvijamo otvorenost i razumnu konkurenciju na tržištu za prenos novca  u inozemstvo; to se zove transferiranje i remitiranje. 

Želimo isto tako naglasiti i važnu ulogu koju imaju mnogi ljudi za razvoj u različitim dijelovima svijeta  kad šalju novac familiji i rodbini.  

Konsumentverketova usluga Money from Sweden osnovana je po nalogu švedske vlade; švedska vlada je to uradila po nalogu Udruženih naroda, UN. Svjetska banka i UN primijetili su da slanje novca u inozemstvo košta vrlo puno. Usporedbom troškova za slanje novca oni nastoje da smanje troškove i da bi tako stiglo više novca primaocima.