Pankkitilin avaaminen / henkilöllisyyden todistaminen pankissa

Kun avaat pankkitilin, pankin on tarkistettava henkilöllisyytesi. Pankin on tehtävä tämä ja myös esitettävä kysymyksiä asiakkaille, jotta kukaan ei voisi tehdä mitään lainvastaista pankin kautta, esimerkiksi rahanpesua.

Skaffa bankkonto
Pankki tarkistaa henkilöllisyytesi kahdessa vaiheessa:

  1. Ensin sinun on ilmoitettava nimesi. Pankin täytyy tietää, onko sinulla poliittinen asema, jonka vuoksi voit joutua alttiiksi esimerkiksi lahjontarikoksille. Pankki tutkii muitakin asioita, joista voi muodostua sille riski.

  2. Seuraavaksi pankki haluaa nähdä todistuksen, josta käy ilmi, että olet se joka sanot olevasi. Pankki voi tehdä tämän monella tavalla. Seuraavat ruotsalaiset henkilöllisyyden todistamisasiakirjat hyväksytään:
  • Ruotsalainen ajokortti
  • Ruotsalainen passi
  • Ruotsalainen henkilökortti (henkilöllisyystodistus), jonka Ruotsin viranomainen on antanut asiakkaalle.
  • Muu hyväksytty ruotsalainen henkilökortti

Jos sinulla ei ole ruotsalaista henkilöllisyyden todistamisasiakirjaa, pankille täytyy esittää ulkomainen henkilöllisyyden todistamisasiakirja, jos sinulla on sellainen. Se voi olla esimerkiksi

  • ulkomainen passi
  • muu henkilöllisyyden todistamisasiakirja. Passissa tai henkilöllisyystodistuksessa täytyy olla sinua esittävä valokuva ja tiedot kansalaisuudestasi. Passin tai henkilöllisyystodistuksen täytyy olla viranomaisen tai muun valtuutetun tahon myöntämä.

Vaikka sinulla ei olisi passia tai henkilöllisyystodistusta, pankin on kuitenkin tarkistettava, kuka olet. 

Jos sinulla ei ole kelvollista henkilöllisyystodistusta, pankin on tarkistettava henkilöllisyytesimuista luotettavista asiakirjoista tai käyttämällä muita menetelmiä. Niistä ei ole annettu määräyksiä, joten ne voivat vaihdella tapauskohtaisesti sen mukaan, kuinka suuren riskin pankki arvioi uuden asiakkaan muodostavan. Kysy neuvoa pankilta. Jos ette pääse sopimukseen ja pankki ei suostu avaamaan sinulle tiliä, voit pyytää, että Ruotsin yleinen reklamaatiolautakunta (Allmänna Reklamationsnämnden) ottaa kantaa asiaan. Se ei maksa mitään.