Oto pieniądze ze Szwecji (‘Money from Sweden’)

Pieniądze ze Szwecji jest finansowaną przez rząd stroną internetową, która porównuje opłaty
i kursy wymiany walut dla przelewów zagranicznych. W Szwecji istnieje wiele banków, firm, prokurentów i innych organizacji finansowych, które pozwalają na wysyłanie pieniędzy za granicę. Naszym celem jest znalezienie najlepszej i najszybszej usługi dla ciebie. Usługi internetowe są bezpłatne, całkowicie niezależne od wszystkich uczestników rynku
i prowadzone przez Szwedzką Agencję Konsumentów.

Kontekst

Naszym celem jest promowanie otwartości i zdrowej konkurencji na rynku, która skupia się na wysyłaniu pieniędzy za granicę; innymi słowy, przelewach i przekierowaniach.
Chcemy również zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką w rozwoju odgrywają ludzie w różnych częściach świata, wysyłając pieniądze rodzinie i krewnym.
Usługa Szwedzkiej Agencji Konsumentów Pieniądze ze Szwecji świadczona jest w imieniu rządu. Rząd z kolei otrzymał to zadanie od Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ
i Bank Światowy zwróciły uwagę na fakt, że zazwyczaj samo wysyłanie pieniędzy za granicę dużo kosztuje. Poprzez porównanie cen, chcą zmniejszyć koszty tak, aby więcej pieniędzy docierało do odbiorcy.