Det här är Money from Sweden

Money from Sweden är en statligt finansierad webbtjänst som jämför avgifter och växelkurser för överföringar till utlandet. I Sverige finns det många banker, företag, ombud och andra finansiella institut som tillåter dig att skicka pengar utomlands. Vårt uppdrag är att hitta den billigaste och snabbaste tjänsten för dig. Webbtjänsten är gratis, helt oberoende av alla aktörer på marknaden och drivs av Konsumentverket.

Bakgrund

Vårt mål är att främja öppenhet och en sund konkurrens på marknaden för att förmedla pengar utomlands, det som kallas transfereringar eller remitteringar.

Vi vill också uppmärksamma den viktiga roll människor spelar för utveckling i många delar av världen genom att skicka pengar till familj och släkt. 

Konsumentverkets tjänst Money from Sweden grundar sig i ett uppdrag från regeringen, vilken i sin tur fått ett uppdrag från Förenta Nationerna, FN. Världsbanken och FN har uppmärksammat att det kostar stora summor att skicka pengar utomlands. Genom prisjämförelsetjänster vill de få ned kostnaderna så att mer pengar når mottagarna.