On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Otvaranje računa u banci / Identifikovanje u banci

Banke u Švedskoj su dužne da Vam ponude bankovni račun. Imate pravo na bankovni račun i ako nemate švedski matični broj, švedsku adresu ili ako imate zaštićen identitet. Ali banka mora biti u mogućnosti da kontroliše Vaš identitet, kako bi ste mogli otvoriti bankovni račun.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Banka može da odbije da Vam otvori račun u slučajevima kada ste bili nepošteni prema banci. Banka može da Vas odbije i kada postoji sumnja o krivičnom delu. Kada otvarate račun u banci, banka mora da proveri vaš identitet. Razlog zbog kog banka mora to da uradi, kao i da čak postavlja pitanja klijentima, jeste da niko putem banke ne bi mogao da radi nešto ilegalno, kao što je na primer pranje novca.

Banka proverava vaš identitet u dva koraka:

 1. Prvo ćete reći svoje ime. To se radi jer banka mora da zna da li se nalazite na nekoj političkoj poziciji zbog koje rizikujete da budete iskorišćeni, na primer u smislu korupcije. Banka će čak ispitati i druge stvari koje za nju mogu da predstavljaju rizik.

 2. Nakon toga će banka zatražiti na uvid dokaz da ste osoba za koju se predstavljate. Banka to može da uradi na više različitih načina. Prihvataju se sledeća švedska identifikaciona dokumenta:

 • Švedska vozačka dozvola

 • Švedski pasoš

 • Švedska lična karta (legitimacija) koju je klijentu izdao švedski organ uprave.

 • Drugi švedski sertifikovani identifikacioni dokument.

Ako nemate švedski identifikacioni dokument, banka će pogledati strani identifikacioni dokument, ukoliko imate takav. To može biti na primer:

 • Strani pasoš

 • Drugi identifikacioni dokument. Važno je da pasoš ili drugi identifikacioni dokument imaju fotografiju koja vas predstavlja, kao i informacije o vašem državljanstvu. Pasoš ili drugi identifikacioni dokument su morali biti izdati od strane organa uprave ili drugog ovlašćenog izdavaoca isprava.

Ako nemate pasoš ili drugi identifikacioni dokument, banka ipak mora da proveri ko ste. Ako nemate važeći identifikacioni dokument, banka će da proveri vaš identitet putem drugih verodostojnih dokumenata i kroz druge provere. Šta to tačno znači, nije određeno i može da se razlikuje od slučaja do slučaja i da zavisi od toga u kojoj meri banka smatra da novi klijent za nju predstavlja rizik. Razgovarajte sa bankom kako bi mogli da vas posavetuju. Ako se ne složite i bude vam odbijeno otvaranje računa u banci, možete ići dalje do Javnog odbora za reklamacije i tamo će vaš predmet biti besplatno preispitan.