On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Ovo možete videti na stranici upoređivanja cena

Na stranici upoređivanja cena, možete videti najveće kompanije koje nude transfere novca u zemlje primalaca koje istražujemo. Prikazujemo tri primera: transfere 1 000, 3 000 ili 5 000 kruna. Ne možete sami odabrati svoj iznos.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Zeleno pokazuje koliko novca stigne

Naša usluga pokazuje koliko se od izabrane sume zapravo prenese. To je iznos koji vidite u zelenom polju. U crvenom polju vidite koliko se odbijana fiksnu taksu i kurs zamene valute. Skoro sve kompanije naplaćuju naknadu za prebacivanje u lokalnu valutu u zemlji primaoca. Naša usluga pokazuje i koliko je svaka kompanija navela da je potrebno da novac stigne. Svoju listu rezultata možete sortirati prema najbržem i najjeftinijem transferu.

Upozoravajući trougao za skrivene informacije

U slučajevima da kompanija ne želi da odgovori na pitanja koja smo postavili, biće obeležena upozoravajućim trouglom i uzvičnikom. To znači da se mogu pojaviti skrivene takse. Ako vi izaberete bilo koju od ovih kompanija, važno je pitati koliko će tačno vašeg novca biti preneto iz Švedske na dan kada odaberete da novac pošaljete.

Pročitajte više o kompanijama i uslugama

Pod svakim nazivom kompanije možete kliknuti na karticu "Više informacija ". Tu možete čitati o drugim uslugama koje kompanija nudi u zemlji primaocakoju ste odabrali. Tu takođe možete naći adresu veb stranice kompanije da biste pročitali više. Trenutno nemamo mogućnost da vidimo da li u zemlji primaoca postoje neki dodatni troškovi za preuzimanje novca. O tome bi takođe trebalo da pitate kompaniju. Pročitajte više o tome: Odgovornost/Ograđivanje (länk)