On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Kako otvoriti bankovni račun/Kako se kod banke identificirati

Kad želite otvoriti bankovni račun, banka treba kontrolirati tko ste. Razlog da banka to radi i da svojim klijentima postavlja pitanje je da nitko ne bi mogao kroz banku uraditi nešto nezakonito, na primjer pranje novca.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Banka kontrolira vaš identitet u dva koraka:

 1. U prvom koraku trebate se predstaviti svojim imenom. Razlog za to je da banka treba znati da li ste u takvoj političkoj situaciji zbog koje bi vas neko mogao iskoristiti za, na primjer, podmićivanje. Banka istražuje i neke druge stvari koje bi mogle da budu rizik za njih.

 2. Slijedeći korak je da vi možete dokazati da ste ta osoba za koju tvrdite da ste. Banka to može uraditi na različite načine. Važe slijedeći švedski dokumenti za identifikaciju:

 • Švedska vozačka dozvola

 • Švedska putovnica

 • Švedska osobna karta/legitimacija koju je izdao potvrđeni organ vlasti.

 • Neka druga certificirana legitimacija/lična karta.

Ako nemate jedan od švedskih dokumenata za identifikaciju, banka će kontrolirati neku inozemku identifikacijsku ispravu ako takvu imate. To može, na primjer da bude:

 • Inozemska putovnica

 • Neka druga isprava za identifikaciju. Od velikog je značaja da putovnica ili neka druga isprava za identifikaciju imaju vašu fotografiju i informaciju o vašem državljanstvu. Traži se da je vašu putovnicu ili drugu ispravu za identifikaciju izdao jedan organ vlasti ili neki drugi nadležan organ.

I u slučaju da nemate putovnicu ili neku drugu ispravu za identifikaciju, banka je ipak dužna da provjeri tko ste. Ako nemate važeću ispravu za identifikaciju, banka će vašu identitetu kontrolirati pomoću drugih vjerodostojnih dokumenata i pomoću drugih kontrola. Nije točno određeno o kakvom će se postupku raditi i tu postoje razlike, zavisno od toga kako banka ocjenjuje rizičnost novog klijenta. Razgovarajte sa bankom koja će vam dati savjete. Ako se vi i banka ne možete složiti i banka vam ne odobri bankovni račun, vi se možete obratiti naAllmänna Reklamationsnämnden (Javni odbor za reklamacije) i oni će vaš primjer ispitati besplatno.