On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Favori me kanalet formale të transferimeve

Kanalet formale të transferimeve, pra bankat dhe përfaqësitë e ndryshme, e kanë veprimtarinë e tyre të rregulluar në ligjin suedez dhe ndërmarrjet kontrollohen nga autoritetet suedeze. Përveç kësaj, ka ligje të cilat rregullojnë shërbimet ndërkombëtare, për transferimin e të hollave.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Prandaj është mirë të zgjedhësh kanalet formale të transferimit, të cilat ekzistojnë si bankat dhe përfaqësitë e tjera, në vend të personave privat. Bankat dhe përfaqësitë, kanë një përgjegjësi që të hollat të arrijnë. Përgjegjësia rregullohet në kushtet që vlejnë me rastin e një transferimi.