Money from Sweden

Vad kostar det att skicka pengar?

Kostnaden för att skicka pengar utomlands varierar ofta eftersom varje företag får bestämma sina egna avgifter. De företag som erbjuder tjänsten att föra över pengar till utlandet tar ut avgifter för det. När överföringen är genomförd tas även en avgift ut för att växla till mottagarlandets valuta. Hur stora avgifterna är varierar i många fall kraftigt.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Albania
 • Bangladesh
 • Bosnia and Herzegovina
 • China
 • Colombia
 • Democratic Republic of the Congo
 • Egypt
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gambia
 • India
 • Iraq
 • Jordan
 • Kenya
 • Kosovo
 • Lebanon
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Peru
 • Philippines
 • Serbia
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Thailand
 • Tunisia
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • Uzbekistan
 • Vietnam

Det här bör du ta reda på innan du ska skicka pengar utomlands för att inte missa några avgifter:

 • Ta reda på hur mycket som tas i fast avgift för överföringen och i avgift för att växla valuta. Ett företag som är billigt på den ena avgiften kan vara dyrt på den andra.

 • Fråga alltid om det tas ut några kostnader i mottagarlandet när du vill göra en överföring.

 • Tänk på att räkna ihop alla kostnader. Det är hur mycket pengar som kommer fram som är viktigt.

Räkna ihop alla kostnader:

 • Avgift för själva överföringen

 • Avgift för att växla valuta, det som kallas växelkursavgift

 • Mottagningskostnader