Money from Sweden

Vilka länder finns med på Money from Sweden?

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Albania
 • Bangladesh
 • Bosnia and Herzegovina
 • China
 • Colombia
 • Democratic Republic of the Congo
 • Egypt
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gambia
 • India
 • Iraq
 • Jordan
 • Kenya
 • Kosovo
 • Lebanon
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Peru
 • Philippines
 • Serbia
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Thailand
 • Tunisia
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • Uzbekistan
 • Vietnam

I dagsläget finns 43 länder med i prisjämförelsen på Money from Sweden. Av kostnadsskäl kan vi inte samla in data för alla länder i världen utan är tvungna att prioritera urvalet efter ett antal kriterier:

 1. Landet ska ha en stor befolkningsgrupp i Sverige

 2. vara mycket högt prioriterat av FN för ekonomiskt stöd (kategoriserat som ett av världens fattigaste länder av FN)

 3. eller tillhöra ett av de länder till vilket det går störst andel pengar från Sverige (vilket möjliggör en prispress på marknaden)

Saknas ditt land på listan uppfyller det i dagsläget inte ett eller flera av kriterierna. Vi ser kontinuerligt över vilka länder vi samlar in data för, så om läget förändras kan fler länder komma att inkluderas. Vårt råd till dig som är på väg att skicka pengar till ett annat land är att se dig omkring på marknaden och jämföra olika företag. Avgifter och villkor kan variera mycket.