On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

ฉันจะส่งเงินให้ถูกลงได้อย่างไร

บริษัทจะหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อคุณโอนเงิน คุณสามารถประหยัดเงินได้ด้วยการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมของแต่ละบริษัทโดยเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดก็จะมีเงินเหลือถึงผู้ที่คุณส่งให้มากขึ้น

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

ข้อสำคัญ:

 • การโอนเงินจำนวนมากมักจะถูกกว่าการโอนเงินจำนวนน้อย

 • เวลาที่เหมาะสม การโอนเงินภายในสองสามชั่วโมงมักจะแพงกว่าการโอนเงินที่ใช้เวลาสองสามวัน

 • เปรียบเทียบตัวเลือกการโอนเงินต่าง ๆ

เปรียบเทียบบริษัทและราคา

ใช้การเปรียบเทียบราคาของเราเพื่อดูว่าตัวเลือกการโอนเงินต่าง ๆ แตกต่างกันเพียงใด ซึ่งตรงนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าเงินที่หายไปในรูปของค่าธรรมเนียมทั้งเป็นจำนวนเงินโครนสวีเดนและเปอร์เซ็นต์จะเป็นเท่าไหร่ เราจะแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่งเงินจำนวน 1,000 โครนสวีเดน 3,000 โครนสวีเดน และ 5,000โครนสวีเดน เป็นตัวอย่างช่วยให้ง่ายสำหรับคุณที่จะดูความแตกต่าง คุณไม่สามารถกรอกตัวเลขเองได้