On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เห็นในหน้าเปรียบเทียบราคา

ในหน้าเปรียบเทียบราคาคุณจะเห็นบริษัทใหญ่ต่าง ๆ เสนอในการโอนเงินไปยังประเทศผู้รับที่เราตรวจสอบ เราจะแสดงให้เห็นสามตัวอย่าง: โอนเงินจำนวน 1,000 โครนสวีเดน 3,000 โครนสวีเดนหรือ 5,000 โครนสวีเดน ซึ่งไม่สามารถเลือกจำนวนตัวเลขเองได้

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

สีเขียวสำหรับจำนวนที่ถีงมือผู้รับ

บริการของเราจะแสดงให้เห็นว่าจำนวนที่ได้เลือกไว้จะโอนจริงเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งคือจำนวนที่คุณเห็นในช่องสีเขียว ส่วนในช่องสีแดงคุณจะเห็นจำนวนที่หักออกเป็นค่าธรรมเนียมคงที่และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เกือบทุกบริษัทจะหักค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่นในประเทศผู้รับ นอกจากนี้บริการของเราจะแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของแต่ละบริษัทได้ระบุไว้ที่ใช้ในการโอนไปถึงมือผู้รับ คุณสามารถเลือกรายการผลการค้นหาทั้งหมดได้จากการโอนที่ใช้ระยะเวลาที่เร็วที่สุดและถูกที่สุด

คำเตือนรูปสามเหลี่ยมสำหรับข้อมูลแอบแฝง

ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องการตอบคำถามที่เราได้ตั้งคำถามไว้ จะมีเครื่องหมายเป็นคำเตือนรูปสามเหลี่ยมและเครื่องหมายอัศเจรีย์ ซึ่งหมายความว่าอาจมีค่าธรรมเนียมแอบแฝงหากคุณเลือกบริษัทเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องถามว่าจำนวนเงินของคุณจะถูกโอนจากประเทศสวีเดนเป็นจำนวนเท่าใด ณ วันที่ที่คุณเลือกส่งเงิน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและบริการ

ใต้ชื่อของแต่ละบริษัทคุณสามารถคลิกที่แถบ “Mer information” ซึ่งคุณจะได้อ่านเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ที่บริษัทเสนอให้แก่ประเทศผู้รับที่คุณเลือก นอกจากนี้คุณจะได้พบที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัทสำหรับอ่านเพิ่มเติม ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถดูได้ว่ามีการหักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ จากประเทศผู้รับในการรับเงินหรือไม่ ดังนั้นคุณควรสอบถามบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นกัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่นี่: Ansvar/Avgränsning