On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Założenie konta bankowego/Identyfikacja w banku

Gdy chcesz założyć konto bankowe, bank musi sprawdzić, kim jesteś. Powodem, dla którego bank musi to robić, a także zadawać pytania klientom jest to, by nikt nie mógł za pośrednictwem banku robić rzeczy, które są niezgodne z prawem, jak na przykład pranie pieniędzy.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Bank sprawdza Twoją tożsamość w dwóch krokach:

 1. Najpierw musisz podać swoje imię i nazwisko. W ten sposób bank może się dowiedzieć, czy Twoja pozycja polityczna sprawia, że istnieje ryzyko wykorzystania Cię na przykład do przekupstwa. Bank chce także sprawdzić inne rzeczy, które mogą dla niego stanowić ryzyko.

 2. Następnie bank będzie chciał zobaczyć dowód na to, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Bank może to sprawdzić na kilka różnych sposobów. Przyjmowane są następujące szwedzkie dokumenty tożsamości:

 • Szwedzkie prawo jazdy

 • Szwedzki paszport

 • Szwedzki dowód osobisty (legitymacja) wydany klientowi przez szwedzki urząd.

 • Inny certyfikowany szwedzki dowód tożsamości.

Jeśli nie masz szwedzkiego dokumentu tożsamości, bank będzie chciał zobaczyć zagraniczny dokument tożsamości, jeśli taki posiadasz. Może to na przykład być:

 • Zagraniczny paszport

 • Inny dokument tożsamości. Ważne jest, aby paszport lub dokument tożsamości zawierał przedstawiającą Cię fotografię i informację o Twoim obywatelstwie. Twój paszport lub dokument tożsamości musi być wydany przez urząd albo innego uprawnionego wystawcę.

Jeśli nie masz paszportu ani żadnego dokumentu tożsamości, bank i tak musi sprawdzić, kim jesteś.

Jeśli nie masz ważnego dokumentu tożsamości, bank sprawdzi Twoją tożsamość na podstawie innych wiarygodnych dokumentów i innych czynności sprawdzających. Nie jest ustalone, co to dokładnie oznacza i może się to zmieniać w poszczególnych przypadkach, zależnie od tego jak duże ryzyko wiąże się zdaniem banku z jego nowym klientem. Porozmawiaj z bankiem, który udzieli Ci informacji. Jeśli nie dojdziecie do porozumienia i otrzymasz odmowę założenia konta, możesz zwrócić się do Powszechnej Komisji Odwoławczej [Allmänna Reklamationsnämnden] o nieodpłatne rozpatrzenie Twojej sprawy.