On the site we use cookies for the website to function optimally. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
What is cookies?
Money from Sweden

Sa kushton të dërgosh të holla?

Kostoja e dërgimit të parave jashtë shtetit, ndryshon shpesh, pasi që çdo ndërmarrje mund të vendosë vet për tarifat e veta. Ato ndërmarrje që ofrojnë shërbimin, për të dërguar të holla jashtë shtetit, marrin një tarifë për këtë. Kur transferimi është kryer, merret edhe një tarifë për të këmbyer në valutë të shtetit marrës. Se sa janë këto tarifa, ato ndryshojnë shumë.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Burkina Faso
 • Cambodia
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Denmark
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Finland
 • France
 • Gambia
 • Germany
 • Hungary
 • India
 • Iraq
 • Kenya
 • Lebanon
 • Mali
 • Montenegro
 • Mozambique
 • Nigeria
 • Norway
 • Pakistan
 • Philippines
 • Poland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Somalia
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Syria
 • Tanzania
 • Thailand
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • USA
 • Vietnam
 • Zambia

Për këtë është mirë të informohesh, para se t´i dërgosh të hollat jashtë shtetit, që mos të shpëtoj ndonjë tarifë.

 • Informohu, se sa marrin si tarifë fikse, për transferimin dhe sa është tarifa e këmbimit të valutës. Një ndërmarrje e cila njërën tarifë e ka të lirë, mund ta ketë tarifën tjetër shtrenjtë.

 • Pyet gjithmonë, nëse marrin gjë për ndonjë kosto tjetër në shtetin marrës, kur ti bën një transferim.

 • Ki parasysh që t´i mbledhësh të gjitha kostot. Është me rëndësi, se sa para do të arrijnë në vendin e caktuar.

Llogarit bashkë të gjitha kostot:

 • Tarifa, për transferimin

 • Tarifa për të këmbyer në valutë, ajo që quhet tarifa e këmbimit

 • Kostoja e marrësit.