Money from Sweden

Att skaffa bankkonto/Att identifiera sig hos banken

När du ska skaffa ett bankkonto måste banken kontrollera vem du är. Anledningen till att banken måste göra det och även ställa frågor till kunderna är för att ingen ska kunna göra något olagligt via banken, som till exempel pengatvätt.

Compare prices for sending money from Sweden to...

Select receiving country
 • Afghanistan
 • Albania
 • Bangladesh
 • Bosnia and Herzegovina
 • China
 • Colombia
 • Democratic Republic of the Congo
 • Egypt
 • Eritrea
 • Ethiopia
 • Gambia
 • India
 • Iraq
 • Jordan
 • Kenya
 • Kosovo
 • Lebanon
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Peru
 • Philippines
 • Serbia
 • Somalia
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Syria
 • Thailand
 • Tunisia
 • Turkey
 • Uganda
 • Ukraine
 • Uzbekistan
 • Vietnam

Banken kontrollerar din identitet i två steg:

 1. Först ska du uppge ditt namn. Det är för att banken ska veta om du är i en politisk ställning som gör att du riskerar att utnyttjas för till exempel mutbrott. Banken vill även undersöka andra saker som kan vara en risk för dem.

 2. Banken vill även se bevis för att du är den som du säger att du är. Det kan banken göra på flera olika sätt. Följande svenska identitetshandlingar är godkända:

 • Svenskt körkort

 • Svenskt pass

 • Svenskt identitetskort (legitimation) som en svensk myndighet har gett till kunden

 • Annat svenskt certifierat identitetskort

Om du inte har en svensk identitetshandling ska banken titta på en utländsk identitetshandling om du har en sådan. Det kan till exempel vara:

 • Ett utländskt pass

 • En annan identitetshandling. Det är viktigt att passet eller identitetshandlingen har ett fotografi som föreställer dig och information om ditt medborgarskap. Du måste ha fått passet eller identitetshandlingen av en myndighet eller en annan behörig utfärdare.

Om du saknar giltig identitetshandling ska banken kontrollera din identitet genom andra tillförlitliga dokument och andra kontroller. Vad det exakt innebär är inte bestämt utan kan vara olika från fall till fall och beror på hur stor risk banken tycker att den nya kunden innebär för dem. Tala med banken så kan de ge dig råd. Kommer ni inte överens och du blir nekad bankkonto kan du gå vidare till Allmänna Reklamationsnämnden och få ditt ärende prövat kostnadsfritt.