Si mund të dërgoj të holla më lirë?

Të gjitha ndërmarrjet kanë tarifa të ndryshme të transferimit. Ti mund të kursesh të holla duke i krahasuar çmimet në mes të ndërmarrjeve. Duke zgjedhur alternativën më të mirë ngelin më shumë të holla për atë që ti i dërgon të hollat.

   

E rëndësishme:

  • Një transferim i një shume më të madhe të parave është zakonisht më i lirë sesa transferimet e vogla
  • Dërgo me kohë; transferimi brenda ca orëve është zakonisht më i  shtrenjtë sesa një trasferim që zgjatë me ditë
  • Krahasoj alternativat e ndryshme të transferimit


Krahasoj ndërmarrjet dhe çmimet

Përdore shërbimin tonë të krahasimit për të shikuar se sa është madh dallimi. Këtu mund të shikosh se sa të holla zhduken në formë të tarifave, si në korona asshtu edhe në përqindje. Ne këtu tregojmë se sa kushton dërgimi i 1 000 dhe 3 000 koronave. Ti nuk mund të shkruash ndjonjë shumë tjetër.