Kështu vepro për të dërguar të holla

Për të dërguar të holla ti i drejtohesh një banke ose ndonjë përfaqësuesi për transferim parash. Jo të gjitha bankat dhe përfaqësitë e tyre bëjnë transferime parash për në të gjitha shtetet e botës. Ti mund ta paguash transferimin me para të gatshme, kartë ose përmes transferimit nga kontoja e juaj bankare. Të gjitha bankat dhe përfaqësitë e tyre nuk i pranojnë të gjitha metodat e pagesës.

Para transferimit të parave është mirë të dish se çka është më e rëndësishmja për ty: çmimi i transferimit apo koha që merr që të hollat të arrijnë në vend?

E rëndësishme

  • Koha: Sa kohë do të marrë ky transferim?

Çmimi: Sa je i gatshëm të paguash për këtë transferim?