Nëse diçka bëhet gabim

Pyet në bankë ose përfaqësi se çfarë ndodh nëse bëhet ndonjë gabim dhe se çfarë dokumentesh, letrash kërkohet për të vërtetuar transfertën tuaj. Është e rëndësishme të dish se cilat fletëpagesa apo kontrata ti duhet të posedosh për ta dëshmuar se ke dërguar të holla.

E rëndësishme:

  • Kursej gjithmonë fletëpagesat dhe kontratat e transferimit derisa të sigurohesh se personi pranues i ka marrë të hollat e sakta.
  • Është e rëndësishme që edhe personi pranues t’i kursej fletëpagesat eventuale.

 

Nëse ndodh ndonjë problem është e rëndësishme që t’i kesh të gjitha dokumentet për të kërkuar korrigjimin e duhur, pra të bësh reklamimin.