የባንክ ሒሳብ መክፈት/በባንክ ማንነትዎን ማሳወቅ

የባንክ ሒሳብ መክፈት ሲፈልጉ፡ ባንኩ እርስዎ ማን መሆንዎን ማረጋገጥ ይኖርበታል። እንዲህ የሆነበት ወይም ለደንበኞቹ ጥያቄዎች የማቅረቡ ምክንያት ሌላ ሰው በባንክ በኩል ህገወጥ ስራ እንዳይፈጽም ነው፡ ለምሳሌ የገንዘብ ምንጭ መደበቅ ወይም ማኒ ሎውርንድሪን የመሳሰለ።

Skaffa bankkonto

ባንኩ ማንነትዎን በሁለት መንገድ ያረጋግጣል፥

  1. መጀመርያ ስምዎን ያስገቡ። ይህ የሆነበት ምክንያት እርስዎ የፖለቲካ ሰው ከሆኑ ለጉቦና ለሙስና ዒላማ እንዳይሆኑ ለማወቅ ስለሚፈልግ ነው። ባንኮቹ፡ ተመልሰው ሊጎድዋቸው የሚችሉ ሌሎች ጉዳዮች እንዳይኖሩም ምርመራ ያካሂዳል።  

  2. ቀጥሎ፡ ባንኩ እርስዎ ልክ እርስዎ መሆንዎን ለማረጋገጥ ማስረጃ ይጠይቃል። ይህም በበርካታ የተለያዩ መንገዶች ሊከናወን ይችላል። የሚከተሉት ስዊድናዊ የማንነት ሰነዶች ተቀባይነት ኣላቸው፥ 
  • የስዊድን የመንጃ ፈቃድ
  • የስውዲሽ ፓስፖርት
  • በስዊድን ባለስልጣን ለደንበኛ የሚሰጥየስውዲሽ መታወቂያ ካርድ (ID).
  • ሌላየስዊዲን የተረጋገጠ መታወቂያ ካርድ

የስዊድንማንነትመለያከሌለዎት፡ባንኩየውጭመታወቂያወረቀትእንዳልዎት ለማረጋገጥ ይፈልጋል፡ ይህም ለምሳሌ፥

  • የውጭ ፓስፖርት
  • ሌላ የመታወቅያ ሰነድ ሊሆን ይችላል። ፓስፖርት ወይም የመታወቂያ ሰነድ የእርስዎ ፎቶግራፍና የእርስዎን ዜግነት የሚገልጽ መረጃ እንዲኖረው ያስፈልጋል። ፓስፖርቱ ወይም የመታወቂያ ስነዱ \ከባለስልጣን ወይም ከሌላ የተፈቀደለት ኣካል የተሰጥዎት መሆን ኣለበት። 

ትክክለኛየመታወቂያሰነድከሌለዎት፡ባንኩሌሎችየታመኑሰነዶችእናሌሎችመቆጣጠሪያዎችበመጠቀምማንነትዎንይፈትሻል። ይህ ምን ዓይነት ውጤት እንደሚያስክትል ውሳኔ ሊሰጥበት ኣይችልም፡ ግን እንደ ጉዳዩ ይለያያል። ኣዲሱ ደንበኛ ለባንኩ ምን ዓይነት ስጋት ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ጥያቄም በግምት ውስጥ ይገባል። ምክር ከፈለጉ ባንኮቹም ያነጋግሩ ። ካልተስማሙና የባንክ ሒሳብ ከተከለከሉ፡ ጉዳይዎን ወደአጠቃላይአቤቱታማቅረቢያቦርድበመውሰድ ያለክፍያእንዲታይ ማድረግይችላሉ።