በርካሽ መንገድ ገንዘብ ለመላክ እንዴት እችላለሁ?

ገንዘብ ሲልኩ፡ ኩባንያው የተለያዩ የገንዘብ መጠን ያስከፍልዎታል። ነገር ግን የኩባንያዎቹን ክፍያዎች እርስ በርስ በማወዳደር ገንዘብ ሊቆጥቡ ይችላሉ። የበለጠውን ኣማራጭ በመውሰድ ገንዘብ የሚላክለትን ሰው ተጨማሪ ገንዘብ ሊደርሰው ይችላል።

Hur stor summa 1          Hur stor summa 2  

አስፈላጊ

  • አብዛኛውንጊዜከፍተኛመጠንያለውገንዘብባንድ ግዜ መላክ፡ከብዙትናንሽዝውውሮችይረክሳል
  • ተሎ ጉዳዩን ያከናውኑ።ጥቂትሰዓታትየሚወስድየገንዘብ ዝውውርኣብዛኛውንጊዜ፡ጥቂትቀናትከሚወስደውየገንዘብ ዝውውርየበለጠ ይወደዳል
  • የተለያዩየገንዘብ ዝውውርአማራጮችንያወዳድሩ

ኩባንያዎችንእናዋጋዎችንያነጻጽሩ

ገንዘብበማዘዋወር ካሉት አማራጮች ውስጥምንያህልልዩነት እንዳለለመመልከትየዋጋማወዳደሪያችንይጠቀሙ።እዚህላይ ደግሞበክሩነር እና በፐርሰንት መልክ በሚደረገው ክፍያ ምን ያህልገንዘብእንደሚባክን ማየት ይችላሉ።1,000, 3,000 እና5,000 ክሩነርለመላክምንያህልእንደሚያስከፍልእናሳያለን።የራስዎንየገንዘብ መጠንመሙላትአይችሉም።