የመደበኛ የሃዋላ ሰርጦች/መስመሮች ጥቅሞች

መደበኛ የሃዋላ ሰርጦች/መስመሮች፡ ማለት እንደባንኮችእናወኪሎች፡ስራቸው የሚከናወነው በስዊድንህግነው።ኩባንያዎቹምበስዊድንባለስልጣናትይገመገማሉ። በተጨማሪም፡  ገንዘብማዘዋወርን በሚመለከት፡ ኣለም ኣቀፍ ኣገግሎትን የሚመሩ ሕጎችአሉ።

Fördel med formella kanaler
ስለዚህ፡ግለሰቦችንሳይሆን፡ እንደ ባንክናወኪልሁነው የሚሰሩ መደበኛ  የገንዘብማስተላለፊያመንገዶችንመምረጡጥሩነው።ባንኮችናወኪሎችገንዘቡን ለማድረስሃላፊነትኣለባቸው።ሃላፊነቱ፡ ተግባሩ በሚፈጸምበትውልናሁኔታይገዛል።።