Prednost zvaničnih kanala za prenos novca

Zvanični kanali za prenos novca, odnosno banke i zastupnici za prenos novca, su regulirani švedskim zakonima i stoje pod kontrolom švedskih ustanova. Pored toga postoje zakoni koji reguliraju međunarodni transfer novca.

Zbog toga je najbolje za vas koji novac šaljete da se koristite ovim zvaničnim kanalima za prenos novca, dakle bankama i zastupnicima, rađe nego privatnim alternativama.

Banke i zastupnici koji rade sa prenosom novca imaju odgovornost da taj novac stigne na predviđeno odredište. Ova odgovornost je regulirana u uslovima koji važe pri prenosu novca.