Kako možete uštedjeti novac

Firme koje obavljaju prenos novca imaju, dakle, različite takse za ovu uslugu. Možete uštedjeti novac time što ćete uporediti troškove razmjene novca i visine taksi kod različitih firmi. Ako izaberete najbolju alternativu, više novca će stići primatelju.

   

Važno je da mislite na to da:

  • Jedan prenos veće sume novca je najčešće jeftiniji od više manjih prenosa
  • Pošaljite novac na vrijeme, prenos novca za nekoliko sati je obično skuplji od prenosa koji uzima nekoliko dana
  • Uporedite različite alternative za prenos novca

Uporedite preduzeća i cijene

Iskoristite našu opciju poređenja cijena da se uvjerite koliko velika razlika u cijeni usluge može biti. Ovdje, također, možete vidjeti koliko novca se gubi u različitim taksama, izraženo i u krunama i u procentima. Naš primjer vam pokazuje koliko košta da pošaljete 1000 i 3000 kruna. To je primjer na kojem je lako uočiti razlike. Ne možete ispuniti drugu sopstvenu sumu na ovom primjeru.