Ovako šaljete novac

Da biste poslali novac, obratite se banci, zastupnikuili  kompaniji koja radi  prijenosenovca. Sve kompanije ne prenose novac u sve zemlje.

Bankombud

Prijenos možete platiti gotovinom, karticom ili prijenosom sa svog bankovnog računa. Sve kompanije ne prihvaćaju sve načine plaćanja. 

Tid eller pengar?

Važno!
Prije nego prenesete novac, možda biste željeli znati ono što je najvažnije za vas:  

  • cijena: kolikoprenosnovca košta 
  • vrijeme: koliko dugo je potrebnoda novac stigne