Ako nešto pođe krivo

Upitajte kompaniju šta se događa ako nešto pođe krivo. Pitajte i koja dokumentacija, koji papir vam može trebati da biste dokazali svoj prijenos. Važno je znati koje potvrde ili ugovore trebate da biste mogli dokazati da ste poslali novac.

Spara kvitto

Važno:

  • Uvijek čuvajte ugovor i potvrdu o svom prijenosu sve dok ne saznate da je primatelj preuzeo tačan iznos novca.
  • Važno je i da primatelj čuva eventualne potvrde.

Ako nastane neki problem, važno je da imate sve dostupne papire da biste mogli zatražiti ispravak, odnosno uložiti reklamaciju.