Ako dođe do greške

Upitajte firmu za prenos novca koji uslovi važe u slučaju da dođe do neke greške. Također, upitajte koju dokumentaciju, odnosno papire, morate imati da biste dokazali da ste izvršili prenos novca.  Važno je da znate koje račune ili ugovore trebate imati da biste pokazali da ste poslali novac.

Važno je zapamtiti:

  • Uvijek sačuvajte ugovore i račune za vaš transfer novca sve do momenta kada sa sigurnošću znate da je primatelj novca podigao toliku sumu koliku ste mu poslali.
  • Također je važno da primatelj novca sačuva račune vezane za transakciju novca.

Ukoliko bi došlo do problema, važno je da možete pokazati svu dokumentaciju da biste mogli reklamirati uslugu i tražiti ispravku.