Koliko košta slanje novca u inostranstvo?

Troškovi slanja novca u inostranstvo često variraju iz tog razloga što svaka firma koja se bavi tom djelatnošću postavlja sopstvene cijene za svoje usluge. Ali, takse uvijek postoje u firmama koje se bave transferom novca. Kada je prenos novca urađen, uzima se i posebna provizija da se novac promijeni u valutu koja se koristi u zemlji primatelju. Koliko su sve ove takse visoke prilično varira u mnogim slučajevima. 

Mislite na to da je bitno i koliko novca se odvoji za različite takse, kao i to koliko košta razmjena novca u lokalnu valutu. Jedno preduzeće koje ima niske takse može uzimati dosta novca za proviziju vezanu za devizni kurs.

Uvijek upitajte da li se uzimaju dodatni troškovi u zemlji primatelju prije nego tražite transfer novca. Mislite na to da uvijek morate sabrati sve troškove. Važno je to koliko novca zapravo dolazi na odredište.

Uvijek saberite:

 •Takse

 •Proviziju za razmjenu novca u lokalnu valutu zemlje primatelja

 •Eventualne troškove koji se plaćaju u državi primatelju