Šta je Money from Sweden?

Money from Sweden je internetska usluga, koju država financira, a koja služi za upoređivanje deviznih kurseva i taksi koje se plaćaju pri slanju novca u inostranstvo. U Švedskoj postoji mnogo banaka, preduzeća, ekonomskih predstavnika i drugih finansijskih ustanova koje vam omogućuju da novac pošaljete u inostranstvo. Naš zadatak je da pronađemo najbolji i najbrži način za vas. Ova internetska usluga je besplatna, nije povezana sa drugim akterima na tržištu a vodi ju Zavod za potrošačka pitanja (Konsumentverket).

Zbog čega je nastala ova usluga

Naš cilj je da promoviramo transparentnost i zdravu konkurenciju na tržištu za slanje novca u inostranstvo, dakle, u djelatnosti povezanoj sa transferom novca.

Također, želimo ukazati na važnu ulogu koju osobe koje šalju novac svojoj familiji i rodbini igraju u razvoju raznih dijelova svijeta.

Usluga Money from Sweden koju nudi Zavod za potrošačka pitanja se, u suštini, bazira na zadatku koji smo dobili od švedske vlade. Sam zadatak je švedska vlada dobila od Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su, zajedno sa Svjetskom bankom, uočile da slanje novca u inostranstvo košta puno. Kroz usporedbu cijena žele se sniziti ovi troškovi tako da bi što više novca došlo do korisnika usluge u ciljanoj državi.