Certifiering av Världsbanken

Världsbanken har identifierat 12 obligatoriska minimikrav på en nationell prisdatabas för överföring av pengar utomlands. Världsbanken certifierar de databaser som uppfyller minimikraven och tillåter dem att använda symbolen nedan.

 1. Dubbla prispunkter i datainsamlingen
 2. Insamling av avgifter för avsändaren
 3. Insamling av den kurs som tillämpas
 4. Att totalbeloppet för de identifierade kostnaderna syns
 5. Hastighet för transaktionen
 6. Typ av tjänst
 7. Minst 60  procent marknadstäckning per mottagarland
 8. Marknadsoberoende undersökningsföretag
 9. Säkra kvaliteten på prisuppgifterna genom Mystery Shopping (faktainsamling genom att man agerar som kund)
 10. Ingen annonsering eller reklam
 11. Inget abonnemangskrav och tydlig finansieringsprocess
 12. Koppling till andra databaser som är godkända av Världsbanken

Ladda ner den fullständiga versionen av Världsbankens policydokument för priserjämförelsedatabaser av remitteringar här: Världsbankens standard