Prednost službenih kanala za prijenos novca

Službeni kanali za prijenos novca, odnosno banke i zastupnici za prijenos novca, su regulirani švedskim zakonima i stoje pod kontrolom švedskih ustanova. Pored toga postoje zakoni koji reguliraju mehanizme međunarodnog prijenosa novca.

Zbog toga je najbolje za vas koji novac šaljete da upotrebljavate ove službene kanale za prijenos novca, dakle banke i finansijske zastupnike, rađe nego privatne alternative.

Banke i finansijski zastupnici koji rade sa prijenosom novca imaju odgovornost da taj novac stigne na predviđeno odredište. Ova odgovornost je regulirana u uvjetima koji važe pri prijenosu novca.