Kako možete uštedjeti novac

Poduzeća koja obavljaju prijenos novca uzimaju, dakle, različite pristojbe za ovu uslugu. Možete uštedjeti novac time što ćete uporediti izdatke razmjene novca i visine pristojbi kod različitih poduzeća. Ukoliko odaberete najbolju alternativu, više novca će stići primatelju.

   

Važno je misliti na:

  • Jedan prijenos veće sume novca je najčešće jeftiniji od više manjih prijenosa
  • Pošaljite novac na vrijeme, prijenos novca za nekoliko sati je obično skuplji od prijenosa koji uzima nekoliko dana
  • Uporedite različite alternative za prijenos novca

Uporedite poduzeća i cijene

Iskoristite našu uslugu usporedbe cijena i uvjerite se koliko velika razlika u cijeni prijenosa novca može biti. Ovdje, također, možete vidjeti koliko novca se gubi u različitim pristojbama, izraženo i u krunama i u postocima. Naš uzorak vam pokazuje koliko će vas koštati ukoliko pošaljete 1000 i 3000 kruna. To je uzorak na kojem je lako uočiti razlike. Ne možete ispuniti drugu sopstvenu sumu na ovom uzorku.