Ako nešto ide pogrešno

Rado pitajte poduzeće što važi ako nešto ide pogrešno. Isto tako pitajte koju dokumentaciju i koje papire trebate imati da bi dokazali vaš prijenos novca. Važno je znati koje potvrde ili ugovore trebate da bi ste mogli dokazati da ste novac stvarno slali.

Sparta kvitto

Važno:

  • Prištedite uvijek ugovor i potvrde o prijenosu novca sve dok vam primalac nije javio da je dobio pravi iznos novca.
  • Isto je tako je važno da primalac štedi eventualne potvrde. 

Ako bi došlo do problema vrlo je važno da imate sve papire kako bi mogli tražiti popravak, to znači da bi ste uradili reklamaciju.