Ukoliko dođe do pogreške

Upitajte poduzeće za prijenos novca koji uvjeti važe u slučaju da dođe do neke pogreške. Također, upitajte koju dokumentaciju, odnosno papire, morate imati da dokažete da ste izvršili prenos novca.  Važno je znati koje račune ili ugovore trebate imati da pokažete da je slanje novca obavljeno.  

Važno je zapamtiti:

  • Uvijek sačuvajte ugovore i račune za vaš transfer novca sve do momenta kada sa sigurnošću znate da je primatelj novca podigao toliku sumu koliku ste poslali.
  • Također je važno da primatelj novca sačuva račune vezane za transakciju novca.

Ukoliko bi došlo do problema, važno je moći pokazati svu dokumentaciju u cilju reklamiranja usluge i traženja ispravke.