Koliko košta slanje novca u inozemstvo?

Izdaci povezani sa slanjem novca u inozemstvo često variraju iz tog razloga što svako poduzeće koje pruža tu uslugu postavlja sopstvene cijene. Ali, neke pristojbe uvijek postoje u poduzećima koja se bave prijenosom  novca. Kada je prijenos novca urađen, uzima se i posebna provizija da se novac promijeni u valutu koja se upotrebljava u zemlji primatelju. Koliko su sve ove pristojbe visoke prilično varira u mnogim slučajevima. 

Mislite na to da je bitno i koliko novca se odvoji za različite pristojbe, kao i to koliko razmjena novca u lokalnu valutu košta. Jedno poduzeće koje nudi niske pristojbe može uzimati puno novca za proviziju vezanu za devizni tečaj.

Uvijek upitajte da li postoje dodatni izdaci u zemlji primatelju prije nego tražite prijenos novca. Mislite na to da uvijek morate zbrojiti sve izdatke. Važno je to koliko novca zapravo dolazi na odredište.

Uvijek zbrojite:

 •Pristojbe

 •Proviziju za razmjenu novca u lokalnu valutu zemlje primatelja

 •Moguće izdatke koji se plaćaju u državi primatelju