Što je to Money from Sweden?

Money from Sweden je internetska usluga, koju država financira, a koja služi za usporedbu deviznih tečajeva i pristojbi koje se moraju platiti pri slanju novca u inozemstvo. U Švedskoj postoji mnogo banaka, poduzeća, gospodarskih zastupnika i drugih finansijskih institucija koje vam omogućuju da novac pošaljete u inozemstvo. Naša zadaća je da vam pronađemo najbolji i najbrži metod za to. Ova internetska usluga je besplatna, nije povezana sa drugim akterima na tržištu a vodi ju Zavod za potrošačka pitanja (Konsumentverket).

Zbog čega je nastala ova usluga

Naš cilj je da promoviramo transparentnost i zdravu konkurenciju na tržištu za slanje novca u inozemstvo, dakle, u djelatnosti povezanoj sa prijenosom novca.

Također, želimo ukazati na važnu ulogu koju osobe koje šalju novac svojoj obitelji i rodbini igraju u razvitku raznih dijelova svijeta.

 

Usluga Money from Sweden koju nudi Zavod za potrošačka pitanja se, u suštini, bazira na zadatku koji smo dobili od švedske vlade. Sam zadatak je švedska vlada dobila od Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su, zajedno sa Svjetskom bankom, uočile da slanje novca u inozemstvo košta puno. Kroz usporedbu cijena žele se sniziti ovi izdaci tako da što više novca dođe do korisnika usluge u ciljanoj zemlji.