Muodollisten siirtokanavien etu

Muodollisten siirtokanavien, s.o. pankkien ja asiamiesten, toimintaa säätelee Ruotsin laki ja ruotsalaiset viranomaiset tarkkailevat yrityksiä. On olemassa sitä paitsi lakeja, jotka säätelevät kansainvälisiä rahansiirtopalveluja. Siksi on hyvä käyttää muodollisia siirtokanavia, siis pankkeja ja asiamiehiä, eikä yksityishenkilöitä.

Pankeilla ja asiamiehillä on vastuu siitä, että rahat tulevat perille. Vastuuta säädellään rahansiirtoa koskevissa ehdoissa.