Virallisten rahansiirtokanavien edut

Virallisten siirtokanavien, kuten pankkien ja asiamiesten, toimintaa säädellään Ruotsin laissa. Lisäksi Ruotsin viranomaiset tarkastavat näiden yritysten toiminnan. Lisäksi on säädetty kansainvälisiä rahansiirtopalveluita koskevia lakeja. 

Fördel med formella kanaler
Yksityishenkilöiden sijasta kannattaa käyttää virallisia rahansiirtokanavia, kuten pankkeja ja asiamiehiä. Pankit ja asiamiehet vastaavat siitä, että rahat tulevat perille. Tästä vastuusta on säädetty siirtoehdoissa.