باز کردن حساب بانکی

بانک ها در سوئد  موظفند که برای شما حساب بانکی  باز کنند. شما حق دارید که یک حساب بانکی داشته باشید حتی اگر شماره ی ملی سوئدی و آدرسی در سوئد نداشته باشید و یا این که دارای  هویت محافظت شده باشید. اما بانک باید جهت باز کردن حساب قادر به تشخیص هویت شما باشد.

در صورتی که شما پیش از این با بانک ناصادق بوده باشید بانک می تواند از باز کردن حساب برای شما امتناع ورزد. همچنین شک بانک به پول شویی و یا ترویج کار های خلاف قانون  نیز می تواند  مانع باز کردن حساب بانکی گردد.

 

بانک ها موظف نیستند که خدمات اینترنتی  در اختیار مشتریان خود قرار دهند. دادن کارت بانکی و یا وام نیز از وظایف آنان نیست. اما  اداره ی بازرسی مالی (Finansinspektionen)  به بانکهای سوئد توصیه می کند که خدمات پایه ای تکمیلی از قبیل کارت بانکی و خدمات بانکی اینترنتی را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

چگونه هویت خود را مشخص می کنید؟

 

مدارک معتبر شناسایی در سوئد از قرار زیر می باشند:

گواهینامه ی رانندگی سوئدی

کارت ملی سوئدی

کارت شناسایی تعبیه شده با علامت SIS ، کارت بازار مشترک
گذرنامه ی سوئدی
گذرنامه ی خارجی

 

در صورت استفاده از گذرنامه ی خارجی ممکن است که بانک در مواردی از شما بخواهد که یک گواهی هویت از بانک کشور خود را اراعه نمائید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به سایت www.konsumenternas.se مراجعه کنید.