چگونه می توانم با بهایی پایین تر پول حواله کنم؟

شرکت ها هزینه های مختلفی برای ارسال پول دارند. شما از طریق مقایسه کردن آن ها می توانید هزینه های خود  را کاهش دهید. با انتخاب بهترین گزینه مبلغ بیشتری به دست کسی که برایش پول ارسال می کنید می رسد.  :

   

مهم:

معمولا انتقال یک وجه زیاد ارزان تر است از ارسال چندین وجه با مبالغ کمتر

برای ارسال پول به موقع اقدام کنید. معمولا حواله ی سریع و چند ساعته از حواله ی چند روزه گران تر است

گزینه های گوناگون ارسال پول را با هم مقایسه کنید

 

 شرکت ها و قیمت ها را مقایسه کنید

برای این که ببینید اختلاف قیمت چقدر می شود از ابزار مقایسه ما استفاده کنید. در آنجا شما می توانید ببینید که چه مقدار از پول شما، هم به کرون و هم درصد، صرف هزینه انتقال وجه می شود. در اینجا هزینه ی ارسال 1000 کرون و 3000 کرون نشان داده می شود. با کمک این مثال ها شما می توانید به آسانی اختلاف قیمت ها را ببینید. مقایسه ی مبالغ دیگر در اینجا ممکن نیست.