مزایای استفاده از کانال های رسمی انتقال پول

حیطه ی فعالیت کانال های رسمی انتقال پول، یعنی بانک ها و شرکت های معتبر، در قانون سوئد مشخص شده و این شرکت ها تحت نظارت ادارات دولتی سوئد عمل می کنند. در ضمن قوانینی نیز برای خدمات نقل و انتقال پول در سطح بین المللی وجود دارند و از همین رو به نفع شما است که به عنوان فرستنده از این کانال های رسمی انتقال پول یعنی بانک ها و شرکت های تائید شده استفاده نمائید و نه از گزینه های خصوصی.

 

بانک ها و شرکت های تائید شده مسئولیت رسیدن پول را به مقصد بر عهده دارند. این مسئولیت در قراردادی که با شما بسته می شود قید شده است.