?هزینه فرستادن پول به خارج از کشور چقدر است

هزینه ی ارسال پول در شرکت های مختلف متفاوت است زیرا هر شرکتی مستقلا نرخ خدمات خود را تعیین می کند. شرکت هایی که خدمات ارسال پول به خارج را اراعه می دهند بابت حواله ی پول از مشتریال خود هزینه  می گیرند. هنگام حواله ی پول مبلغی هم جهت تبدیل به ارز رایج در کشور مقصد برداشته می شود. مقدار     هزینه های  موجود در بسیاری از شرایط به شدت تغییر می کند.

 به همین خاطر هم باید به هزینه های ثابت توجه کنید و هم به نرخ ارز. یک شرکت ممکن است هزینه های ثابتش پایین باشد اما  نرخ ارزی گران تر داشته باشد.

هنگام حواله ی پول  در مورد هزینه های موجود در کشور مقصد هم بپرسید. به خاطر داشته باشید که همه ی هزینه ها را حساب کنید. از همه مهم تر مقدار مبلغی است که به دست گیرنده می رسد.

هزینه ها را حساب کنید:

هزینه های ثابت

هزینه ی تبدیل به ارز مورد نظر

هزینه ای که باید در مقصد و هنگام دریافت پول پرداخت شود