این اطلاعات را می توانید در صفحه ی مقایسه ی قیمت ها ببینید

در تارنمای مقایسه ی قیمت ها می توانید اطلاعات مربوط به معروف ترین شرکت هایی که به کشور های مورد بررسی ما پول حواله می کنند  بیابید. در این صفحه دو مثال مختلف اراعه می شود: حواله ی 1000 کرون و یا 3000 کرون. این مبالغ را نمی توانید تغییر دهید.

رنگ سبز برای مبلغی که به مقصد می رسد

 در این صفحه نشان می دهیم چه مقدار از مبلغی که انتخاب کرده اید ارسال می شود.  این مبلغ با زمینه ی سبز نشان داده می شود. در چهارخانه ای با زمینه ی سرخ مبلغی که به عنوان دستمزد و هزینه ی تبدیل ارز از کل مبلغ پرداختی کاسته شده نشان داده می شود. همه ی شرکت ها برای تبدیل پول شما به ارز رایج در کشور مقصد

هزینه می گیرند.

مدت زمانی که هر کدام از این شرکت ها برای ارسال پول اعلام کرده اند نیز در اینجا نشان داده می شود. شما می توانید نتیجه ی جستجوی خود را بر اساس سرعت عمل و یا هزینه ی حواله ی پول  مرتب کنید.

مثلث هشدار برای هزینه های پنهان

 اگر شرکتی  نخواهد به پرسش های ما پاسخی بدهد آن شرکت با  یک مثلث هشدار و علامت تعجب مشخص خواهد شد. این به این معنی است که ارسال پول با این شرکت ها می تواند هزینه های پنهانی در در بر داشته باشد.  در صورت انتخاب یکی از این شرکت ها آز آنان بپرسید که دقیقا چه مقدار از پول شما در موعد مقرر از سوئد حواله خواهد شد.

در باره ی شرکت ها و خدماتشان بیشتر بخوانید

در این صفحه شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد خدمات مالی هر کدام از شرکت ها، و نیز دیگر خدماتی که در رابطه با کشور مورد نظر شما  اراعه می دهند  دریافت نمائید. آدرس صفحه ی اینتر نتی شرکت ها نیز جهت مطالعه ی بیشتر در اینجا ثبت شده. در حال حاضر ما نمی توانیم ببینیم که آیا باید هزینه ای جهت دریافت مبلغ ارسالی در کشور مقصد پرداخت نمود یا نه. خود شما باید نزد شرکتی که پول شما را حواله می کند این سئوال را مطرح نمائید. مطالب بیشتر را در اینجا بخوانید: (لینک به صفحه  مربوت به سلب مسئولیت)