Zaleta oficjalnych kanałów przesyłania pieniędzy

Funkcjonowanie oficjalnych kanałów przesyłania pieniędzy, czyli banków i agencji, jest uregulowane przez szwedzkie prawo i firmy prowadzące taką działalność są kontrolowane przez szwedzkie urzędy. Ponadto istnieją przepisy, które regulują międzynarodowe usługi przesyłania pieniędzy. 

Fördelen med formella kanaler 
Dlatego dobrze jest wybierać dostępne kanały oficjalne w postaci banków i agencji zamiast osób prywatnych. Banki i agenci odpowiadają za dotarcie pieniędzy do adresata. Odpowiedzialność ta jest uregulowana w warunkach przekazu.