Certyfikacja Banku Światowego

Bank Światowy postawił 12 obowiązkowych wymogów minimalnych wobec narodowych baz danych dotyczących opłat za transfery pieniężnych. Bazy danych spełniające wymogi minimalne uzyskały certyfikat Banku Światowego oraz otrzymały zgodę na używanie ikony poniżej.

 1. Podwójne punkty cenowe przy zbieraniu danych
 2. Zbieranie danych o opłatach dla nadawcy
 3. Zbieranie danych o stosowanym kursie walut
 4. Przedstawianie kwoty całkowitej za zidentyfikowane opłaty
 5. Czas trwania transakcji
 6. Rodzaj oferowanych usług
 7. Co najmniej 60% pokrycia w krajach odbiorców
 8. Firmy przeprowadzające badania są niezależne rynkowo
 9. Walidacja poprzez Mystery Shoping (zbieranie danych poprzez odgrywanie roli potencjalnego klienta)
 10. Żadnych reklam
 11. Żadnych wymagań założenia abonamentu oraz przejrzysty proces finansowania
 12. Połączenie z innymi bazami danych uznanymi przez Bank Światowy

Ściągnij pełną wersję dokumentu o zasadach Banku Światowego obowiązujących dla baz danych dotyczących porównywania cen transferów pieniężnych: Link