Jeśli coś pójdzie nie tak

Dobrze jest zapytać firmę obsługującą przekaz, jakie zasady obowiązują, gdy coś pójdzie nie tak. Spytaj także, jakich dokumentów możesz potrzebować, aby udowodnić dokonanie przekazu pieniężnego. Musisz wiedzieć, jakiego pokwitowania albo umowy potrzebujesz, by wykazać, że wysłałeś pieniądze.

Spara kvitto
Ważne:

  • Zawsze zachowaj umowę i pokwitowanie przekazu do momentu, gdy dowiesz się, że adresat otrzymał właściwą sumę pieniędzy.
  • Ważne jest także to, by odbiorca zachował ewentualne pokwitowanie.

W razie problemów ważne jest, abyś miał wszystkie dokumenty, które pozwolą Ci zażądać korekty, czyli złożyć reklamację.