Informacje dotyczące Kosztów Transferu

Koszty transferu pieniędzy za granicę często się różnią, ponieważ każda firma może decydować o wysokości własnych opłat. Firmy, które oferują usługi transferu środków za granicę będą za to żądały opłaty. Przy wykonywaniu transferu, pobierana jest dodatkowa opłata przy wymianie pieniędzy na walutę kraju odbiorcy. Wysokość tej opłaty często 
w znacznym stopniu się różni. 

Pamiętaj o tym, aby dowiedzieć się o wysokości stałej opłaty przy zmianie waluty. Firma, która za jedną operację pobiera niewielką opłatę, w przypadku innej operacji może mieć wysoką.
Gdy rozważasz transfer, należy również zapytać, czy w kraju odbiorcy pobierane są opłaty. Pomyśl też o obliczeniu wszystkich kosztów. Ważne jest to, ile pieniędzy dociera do odbiorcy.
 
Oblicz:
  • Opłatę
  • Opłatę za zmianę waluty, tj. opłatę kursu wymiany
  • Koszty ponoszone przez odbiorcę