Oto Money from Sweden

Money from Sweden jest finansowaną przez państwo usługą internetową, która umożliwia porównanie opłat i kursów wymiany walut przy zagranicznych przekazach pieniężnych. W Szwecji istnieje wiele banków, firm, agentów i innych instytucji finansowych, które umożliwiają przesyłanie pieniędzy za granicę. Naszym zadaniem jest znalezienie dla Ciebie najtańszej i najszybszej usługi. Usługa internetowa jest bezpłatna i całkowicie niezależna od wszystkich uczestników rynku, a za jej prowadzenie odpowiada szwedzki Urząd Ochrony Konsumentów [Konsumentverket].

Kontekst

Naszym celem jest promowanie otwartości i zdrowej konkurencji na rynku usług przesyłania pieniędzy za granicę, czyli przelewów i przekazów pieniężnych.

Chcemy również zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką dla rozwoju różnych części świata odgrywają osoby wysyłające pieniądze rodzinie i krewnym. 

Usługa Money from Sweden jest oferowana przez Urząd Ochrony Konsumentów na zlecenie szwedzkiego rządu, który z kolei otrzymał to zadanie od Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Bank Światowy i ONZ zwróciły uwagę na fakt, że wysyłanie pieniędzy za granicę jest bardzo kosztowne. Poprzez porównanie cen chcą obniżyć koszty, by dzięki temu do odbiorców docierało więcej pieniędzy.