Widać to przy Porównaniu Cen

Przy porównaniu cen można zobaczyć największe firmy, które oferują transfer pieniędzy za granicę do krajów odbiorców, które badamy. Pokażemy dwa przykłady, transfer odpowiednio 1000 koron szwedzkich i 3000 koron szwedzkich. Nie można całkowicie samodzielnie wybrać kwoty samemu. 

Zielony kolor oznacza, ile pieniędzy dociera do odbiorcy.

Pokażemy jaka część wybranej kwoty jest rzeczywiście przekazana. Jest to kwota, którą można zobaczyć w zielonym obszarze. Kwota w czerwonym obszarze oznacza, ile pieniędzy zostało rozproszonych ze względu na stałe opłaty oraz kurs wymiany. Wszystkie firmy pobierają opłatę za wymianę korony szwedzkiej na walutę lokalną w kraju odbiorcy.
Pokażemy też, ile czasu każda firma określa jako czas potrzebny na dotarcie pieniędzy do odbiorcy. Możesz zamówić listę dla wyników, odpowiednio najszybszych i najtańszych transferów.

Trójkątny symbol ostrzegawczy oznacza ukryte informacje.

W przypadkach, w których firma nie chce odpowiedzieć na nasze pytania, zaznaczamy to za pomocą trójkątnego symbolu ostrzegawczego i wykrzyknika. To znaczy, że można napotkać ukryte informacje. Jeśli wybierzesz jedną z tych firm, zachęcamy do zapytania, jaka część pieniędzy zostanie przekazana ze Szwecji w dniu, który wybrałeś na transfer. 

Czytaj więcej o usługach i firmach.
Masz również możliwość ‘wyklikania’ aby uzyskać więcej informacji o wszystkich firmach. Tutaj można przeczytać o innych usługach, które oferują dla kraju, który wybrałeś. Znajdziesz tu adres do ich strony internetowej, gdzie możesz uzyskać dostęp do dodatkowych informacji. Obecnie nie mamy możliwości sprawdzenia, czy pobierane są dodatkowe opłaty w kraju odbiorcy w związku z wypłatą pieniędzy. Należy zapytać o to firmę. Tutaj znajdziesz o tym więcej: Odpowiedzialność / Ograniczenie.