Prednosti formalnih kanala za prenos novca

Delatnost formalnih kanala za prenos novca, tj. banaka i zastupnika, je regulisana švedskim zakonom i preduzeća su pod nadzorom švedskih organa vlasti. Osim toga postoje zakoni koji regulišu usluge prenosa novca na internacionalnom nivou. Stoga je bolje da odaberete formalne kanale za prenos novca koji postoje u vidu banaka i zastupnika pred onim privatnim alternativama.

Banke i zastupnici su, između ostalog, odgovorni za to da novac uredno stigne. Odgovornost se reguliše važećim uslovima za prenos novca.